V provozu všechna sportoviště !

Sportujeme podle rozvrhů jednotlivých sportovišť s aktuálně platnými omezeními. Uzavřené šatny a sprchy. WC pro vnitřní sportoviště pouze v přízemí sokolovny. Pro uživatele venkovních kurtů je k dispozici WC v letních šatnách a pro uživatele kurtů platí zákaz vstupu do ostatních prostor sokolovny. Používejte dezinfekci, doplnění zajišťujeme průběžně, případně požádejte o doplnění nádob ve vrátnici. … Číst dálV provozu všechna sportoviště !

Omezený provoz sokolovny v týdnu 11.5. až 15.5.

Vnitřní sály jsou k dispozici oddílům a členům TJ Sokol Nusle v dohodnutých a předem nahlášených termínech. Informace jsou u vedoucích oddílů a v kanceláři TJ. Dodržuje prosím dohodnutý rozvrh a ukončete svoje hodiny o 5 minut dříve, abyste se nepotkávali v sále s ostatními skupinami při střídání. Ve společných prostorách používejte roušky, při sportu … Číst dálOmezený provoz sokolovny v týdnu 11.5. až 15.5.

Provoz sokolovny v týdnu 4.5 až 7.5.

Sokolovna je nadále uzavřená, venkovní sportoviště jsou v provozu s následujícími omezeními: – ve skupině max 10 členů plus cvičitel, rozestup 2m, bez roušek – cvičební jednotka proběhne pouze po předchozím nahlášení na sekretariát TJ za souhlasu vedoucího oddílu a tajemníka TJ, týdenní rozvrh je ve vrátnici – na WC přístup pouze jednotlivě (v letních … Číst dálProvoz sokolovny v týdnu 4.5 až 7.5.

Provoz TJ Sokol Nusle

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 453, zahajujeme od 28.4.2020 omezený provoz venkovních sportovišť – hřiště a přilehlé plochy. Šatny a sprchy zůstávají uzavřené. Sokolovna zůstává uzamčená a vstup na sportoviště je možný pouze hromadně v doprovodu zodpovědného trenéra nebo cvičitele. Tréninková jednotka musí být předem odsouhlasena vedoucím oddílu a tajemníkem TJ. … Číst dálProvoz TJ Sokol Nusle